Projekty EU

Satus Games ASI

SimKol sp. z o.o. zawarła umowę inwestycyjną z funduszem Satus Games ASI oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w ramach której zrealizowany zostanie projekt badawczo-rozwojowy pn. “Opracowanie technologii informatycznej na potrzeby gier rozrywkowych i szkoleniowych symulujących pracę dyżurnego ruchu kolejowego, pozwalającej na automatyzację procesu produkcji (w zakresie automatycznego generowania środowiska 3D na podstawie danych geodezyjnych i zdjęć satelitarnych) i wykorzystania VR”. 

Całkowita wartość projektu to 1.140.000,00 zł, z czego 80% to kwota przyznanego dofinansowania NCBR w ramach programu operacyjnego “Inteligentny rozwój 2014-2020, działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych”

Przewiń na górę