SZKOLENIE DYŻURNYCH RUCHU

Oferujemy Państwu symulację wybranych urządzeń sterownia ruchem kolejowym (urządzenia komputerowe MOR, EBIScreen, urządzenia przekaźnikowe, mechaniczne scentralizowane) wraz z różnymi rodzajami blokad liniowych oraz stacyjnych. Każdy nasz produkt ma możliwość wyposażenia w dowolne systemy poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, takie jak urządzenia przejazdowe, w tym samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, systemów dSAT, detekcji uszkodzeń odbieraków prądu czy systemów ERTMS/ETCS. Istnieje możliwość odwzorowania pomieszczenia dyżurnego ruchu, urządzeń łączności oraz systemów, m.in.: SEPE, SWDR, SERWO. Symulator może mieć formę fizycznych stanowisk symulacyjnych lub wizualizacja może być realizowana z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości. Urządzenia są wyposażone w stanowisko instruktorskie pozwalające na sterowane przebiegiem symulacji, generowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz rejestrację i raportowanie przebiegu szkolenia. Współpracujemy m.in. z firmą BOMBARDIER, co gwarantuje, że nasze urządzenia to innowacyjne rozwiązania szkoleniowe opracowane z najwyższą jakością i dbałością o detale. Zapewniamy pełną zgodność z przepisami i wymogami technicznymi. Symulatory mogą służyć do szkolenia zarówno czynnych dyżurnych ruchu, jak i również przyszłych pracowników kolei (szkoły średnie oraz uczelnie wyższe).

Przybliżony czas realizacji: 8 tygodni

Przewiń na górę