Szkoły i uczelnie

SZKOŁY I UCZELNIE WYŻSZE

SYMULATORY POJAZDÓW

Dowolny pulpit maszynisty, jak i pełnowymiarowa kabina ze stanowiskiem instruktora. Idealne rozwiązanie dla uczelni i szkół technicznych, a także innych podmiotów związanych ze szkolnictwem technicznym. Podniesienie efektywności nauczania, przy relatywnie niskich kosztach wdrożenia symulatora.

SYMULATORY SRK

Wizualizacja wybranych urządzeń sterownia ruchem kolejowym, urządzeń łączności oraz systemów, m.in.: SEPE, SWDR, SERWO. Adaptacja pracowni zawodowych wraz z zabudową stanowiska nauczyciela. Możliwość integracji symulatora dyżurnego ruchu ze stanowiskiem maszynisty.

Przewiń na górę