Zarządcy infrastruktury

ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

DYŻURNY RUCHU

Wizualizacja wybranych urządzeń sterownia ruchem kolejowym, wraz z fizycznym odwzorowaniem elementów sterujących, pomieszczenia dyżurnego ruchu, urządzeń łączności oraz systemów, m.in.: SEPE, SWDR, SERWO. Innowacyjne rozwiązania szkoleniowe dla zarządców infrastruktury oraz ośrodków szkoleniowych.

DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY

Nowatorski symulator stanowiska dróżnika przejazdowego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz fizycznym odwzorowaniem urządzeń sterujących, urządzeń łączności oraz systemu SWDP.


AUTOMATYKA

Odwzorowanie środowiska pracy przy pomocy wirtualnej rzeczywistości, w której uwzględnione zostaną pomieszczenia techniczne, urządzenia łączności oraz wybrane systemy srk. Pierwszy w ofercie na polskim rynku symulator dedykowany personelowi utrzymania oraz producentów urządzeń.

DIAGNOSTYKA INFRASTRUKTURY

Wizualizacja elementów infrastruktury kolejowej, włączając w to nawierzchnię, budowle inżynierskie, sieć trakcyjną, urządzenia srk, a także łączność z posterunkami ruchu. Nowatorskie rozwiązanie pozwalające na symulację wszelkiego rodzaju uszkodzeń.

Przewiń na górę