Oferta

PRZEWOŹNICY

LITE

Pulpit maszynisty ze stanowiskiem instruktora.
Idealne rozwiązanie dla małych i średnich przewoźników, a także szkół kolejowych i innych podmiotów związanych ze szkolnictwem technicznym. Podniesienie efektywności szkolenia, przy relatywnie niskich kosztach wdrożenia symulatora.

MOBILNY

Pulpit maszynisty z pomieszczeniem instruktora zabudowany w samochodzie dostawczym.
Rozwiązanie polecane przewoźnikom kolejowym, którzy cenią sobie mobilność, pozwalające przeprowadzić szkolenie w dowolnej lokalizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów delegacji maszynistów.

FULL SIZE

Pełnowymiarowe odwzorowanie kabiny wybranego pojazdu wraz z możliwością instalacji na platformie ruchomej o 6 stopniach swobody oraz rozbudowanym stanowiskiem instruktorskim.
Rekomendujemy tą opcję firmom ceniącym sobie maksymalny realizm oraz immersyjność symulatora.

VIRTUAL REALITY

Wiernie odwzorowana kabina maszynisty w wirtualnej rzeczywistości połączona z fizycznymi elementami pulpitu, dzięki wykorzystaniu technologii śledzenia ruchu.
System ten pozwala na szybką adaptację do potrzeb zamawiającego i pozwala na pełne zanurzenie pracownika w symulowanym świecie.

ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

DYŻURNY RUCHU

Wizualizacja wybranych urządzeń sterownia ruchem kolejowym, wraz z fizycznym odwzorowaniem elementów sterujących, pomieszczenia dyżurnego ruchu, urządzeń łączności oraz systemów, m.in.: SEPE, SWDR, SERWO. Innowacyjne rozwiązania szkoleniowe dla zarządców infrastruktury oraz ośrodków szkoleniowych.

DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY

Nowatorski symulator stanowiska dróżnika przejazdowego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz fizycznym odwzorowaniem urządzeń sterujących, urządzeń łączności oraz systemu SWDP.


AUTOMATYKA

Odwzorowanie środowiska pracy przy pomocy wirtualnej rzeczywistości, w której uwzględnione zostaną pomieszczenia techniczne, urządzenia łączności oraz wybrane systemy srk. Pierwszy w ofercie na polskim rynku symulator dedykowany personelowi utrzymania oraz producentów urządzeń.

DIAGNOSTYKA INFRASTRUKTURY

Wizualizacja elementów infrastruktury kolejowej, włączając w to nawierzchnię, budowle inżynierskie, sieć trakcyjną, urządzenia srk, a także łączność z posterunkami ruchu. Nowatorskie rozwiązanie pozwalające na symulację wszelkiego rodzaju uszkodzeń.

SZKOŁY I UCZELNIE WYŻSZE

SYMULATORY POJAZDÓW

Dowolny pulpit maszynisty, jak i pełnowymiarowa kabina ze stanowiskiem instruktora. Idealne rozwiązanie dla uczelni i szkół technicznych, a także innych podmiotów związanych ze szkolnictwem technicznym. Podniesienie efektywności nauczania, przy relatywnie niskich kosztach wdrożenia symulatora.

SYMULATORY SRK

Wizualizacja wybranych urządzeń sterownia ruchem kolejowym, urządzeń łączności oraz systemów, m.in.: SEPE, SWDR, SERWO. Adaptacja pracowni zawodowych wraz z zabudową stanowiska nauczyciela. Możliwość integracji symulatora dyżurnego ruchu ze stanowiskiem maszynisty.

Przewiń na górę